Hva er helseplattformen?
Helseplattformen skal binde sammen hele helsetjenesten i Midt-Norge på en ny måte. Regionens største IT-prosjekt kommer til å skape store endringer i helsetjenesten. 

Mange forskjellige journalsystem i dag
Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel er det slik at de ulike tjenestene lever sine liv uten at den ene tjenesten kjenner godt nok til hva den andre gjør for hver enkelt av oss, og vi må gjenta historien om oss selv hver gang vi møter nye tjenester.

Alle tjenester har egne journalsystem, fastlegen din har ett, kommunen har minst 3-4 og på sykehusene er det enda flere. Få av disse snakker sammen. Vi har ikke gode nok verktøy for god samhandling og det brukes for mye tid på å lete etter og oppsummere informasjon om pasientene.

En innbygger - en journal
Regjeringen har sagt at målet er «En innbygger – en journal». Helseplattformen i Midt-Norge er utpekt som det første steget mot å nå dette målet og vi er godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal det etableres en felles journalløsning for kommuner, spesialisttjeneste, fastleger og private spesialister i Norge, og Steinkjer er med.

Fagfolk fra alle deler av helsetjenesten i Midt-Norge er med i dette arbeidet som skal bidra til en slik felles plattform hvor hensikten er å øke kvalitet i pasientehandlinga, bedre pasientsikkerhet, få opp mer brukervennlig system og gi mer effektiv tjeneste.

Når tas løsningen i bruk?
Trondheim kommune og St.Olavs hospital har ledet an i arbeidet, men helseforetakene i regionen og kommunene har vært aktivt med. Planen er at Trondheim kommune og St.Olavs hospital skal ta i bruk løsningen først – trolig våren 2022, og så kommer andre kommuner og foretakene etter.

Hva vil dette si for den enkelte?
Som innbygger vil vi få tilgang på egen journal med ny funksjonalitet tilgjengelig både for innsyn og involvering i egen helse og for samhandling med helsetjenesten, og vi vil oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs, at informasjon flyter mellom behandlere, og at alt dette til sammen gjør det litt mindre krevende å være syk.

Steinkjer kommune er med
Steinkjer kommune vedtok allerede i 2017 at vi skal være med i arbeidet og har undertegnet en intensjonsavtale om å ta i bruk løsningen dersom kommunestyret vedtar det. Det er foreløpig tre kommuner i Trøndelag som allerede har sagt ja. Steinkjer vil behandle en slik sak i løpet av første del av 2021.

Annen informasjon
Gå inn og les mer om det som skjer på helseplattformen sin nettside.

Se også deres informasjonsvideo