Organisasjonkart helseetaten

Helsesjefen heter Anita Ulstad, tlf. 472 94 858, mail: anita.ulstad@steinkjer.kommune.no

Ansatte i enhetene finner du nedenfor.
Vi gjør oppmerksom på at på grunn av den pågående omorganiseringen, så er ikke oversikten helt ajour enda.

Stab

DMS Inn-Trøndelag 
NAV Inn-Trøndelag 
Tildelingskontoret

Sektor institusjon og rehabilitering:
Steinkjer sykehjem 1.etg.
Steinkjer sykehjem 2.etg.
Egge Helsetun, somatisk enhet
Stod sykehjem
Dag- og døgnrehabilitering  

Sektor hjemmebaserte tjenester:
Sentrum hjemmesykepleie
Egge hjemmetjeneste
Steinkjer eldresenter - hjemmehjelp sentrum
Hamrum hjemmetjeneste
Guldbergaunet bosenter
Beitstad eldresenter - hjemmetjenesten
Kvam eldresenter - hjemmetjenesten


Sektor habilitering, legevakt og legetjeneste:
Sentrum
Lundflata
Strandvegen/Skjeftelia
Slalåmsvingen
Fergeland
Mestring og oppfølging   
Legevakt og legetjenester