Helse

HELSE - TJENESTETILBUD

18.10.16


Barn i snø cropped  Avdeling for helse tilbyr: Helsestasjon, jordmor- og skolehelsetjeneste, barnevern, åpen barnehage, avlastning barn og unge, habilitering og rehabilitering, dagtilbud for personer med ulike funksjonshemninger, psykiatrisk sykepleie, miljøretta helsevern og smittevern.

< <Se mer om tjenestetilbudene i venstre meny.

Koordinerende enhet

28.08.18

Koordinerende enhet skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.
 - Servicetorget tar i mot henvendelser på tlf 74 16 90 00 og 
   videreformidler til rett instans.
- Postadresse til alle enheter: Postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Koordinerende enhet - bilde til brosjyre