Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgstjenester - betalingssatser 2022

Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet:

Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad.
Hjelpestønad (til hjelp i huset)   sats pr. 01.01.2022:                         1)
Grunnbeløpet (1G)                     sats pr. 01.01.2022:                         kr. 106 399,-

 

                                                                               Timepris                              Abonnement pr. mnd.

Inntil 2G (kr.  212 798,-)                                         1)                                                    kr.    215,-
2G – 3G  (kr.  212 798,-  - kr. 319 197,-)                 kr. 420,-                                         kr. 2 300,-
3G – 4G  (kr.  319 197,-  - kr. 425 596,-)                 kr. 420,-                                         kr. 3 395,-
4G – 5G  (kr.  425 596,-  - kr. 531 995,-)                 kr. 420,-                                         kr. 4 285,-
Over 5G  (kr. 531 995,->)                                        kr. 420,-                                         kr. 5 445,-

 

Andre betalingssatser:

Middag                                                                                                                          kr.   91,-    pr. porsjon
Abonnement på trygghetsalarm (inntekt inntil 2G)1)                                                     kr. 215,-    pr. mnd.
Abonnement på trygghetsalarm (inntekt over 2G)                                                        kr. 400,-    pr. mnd.

 

1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop.  for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2022 må ajourføres i.h.t. dette når disse foreligger.