Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse- og omsorgstjenester - betalingssatser 2019

Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet:

Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad.
Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr. 01.01.19:   kr. 14.580,-
Grunnbeløpet (1G) sats pr. 01.01.19:                    kr. 96.883,-

                                                                              Timepris                    Abonnement pr. mnd.

Inntil 2G (kr. 193.765,-)                                           *                                       kr.    210,-
2G – 3G  (kr. 193.766,-  - kr. 290.648,-)                 kr. 390,-                            kr. 2.135,-
3G – 4G  (kr. 290.649,-  - kr. 387.531,-)                 kr. 390,-                            kr. 3.145,-
4G – 5G  (kr. 387.532,-  - kr. 484.414,-)                 kr. 390,-                            kr. 3.970,-
Over 5G  (kr. 484.415,->)                                       kr. 390,-                             kr. 5.045,-

 

Øvrige betalingssatser:

Korttidsopphold (institusjon/bofellesskap)          *                                            kr. 165,-    pr.døgn
Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag)                                                    kr. 160,-    pr.dag
Middag                                                                                                             kr.   82,-    pr.porsjon
Abonnement på trygghetsalarm (inntekt inntil 2G)  *                                       kr. 210,-    pr.mnd.
Abonnement på trygghetsalarm (inntekt over 2G)                                           kr. 370,-    pr.mnd.
Influensavaksine (i heimen)                                                                             kr. 260,-    pr.injeksjon
Leie av vaskemaskin/tørketrommel, abonnement                                           kr. 275,-    pr.mnd
Leie av vaskemaskin/tørketrommel, enkeltvask                                              kr.   70,-


* Reguleres etter statlige satser

 
Det beregnes ikke mervardiavgift på satsene.
Tips en venn Skriv ut