Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse- og omsorgstjenester - betalingssatser 2020

Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet:

Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad.

Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr. 01.01.19:             kr. 14.580,-
Grunnbeløpet (1G) sats pr. 01.01.19:                              kr. 99.858,-

                                                                             Timepris                          Abonnement pr. mnd.

Inntil 2G (kr. 199.715,-)                                           *                                            kr.    205,-
2G – 3G  (kr. 199.716,-  - kr. 299.573,-)                kr. 400,-                                  kr. 2.190,-
3G – 4G  (kr. 299.574,-  - kr. 399.431,-)                kr. 400,-                                  kr. 3.225,-
4G – 5G  (kr. 399.432,-  - kr. 499.290,-)                kr. 400,-                                  kr. 4.075,-
Over 5G  (kr. 499.291,->)                                      kr. 400,-                                  kr. 5.175,-

 

Øvrige betalingssatser:

Korttidsopphold (institusjon/bofellesskap)          *                                                 kr. 160,-    pr.døgn
Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag)                                                         kr. 165,-    pr.dag
Middag                                                                                                                  kr.   85,-    pr.porsjon
Abonnement på trygghetsalarm (inntekt inntil 2G)  *                                            kr. 205,-    pr.mnd.
Abonnement på trygghetsalarm (inntekt over 2G)                                                kr. 380,-    pr.mnd.
Influensavaksine (i heimen)                                                                                  kr. 275,-    pr.injeksjon

 

Betalingssatser for korttidsopphold og rehabiliteringstjenester:

Korttidsopphold i institusjon1)                                                                             kr.    160,- pr. døgn
Dagopphold Tyristua / Inn på Tunet inkl. kjøring                                                kr.    255,- pr dag
Helgeopphold Tyristua – Inn på Tunet inkl. hel fredag                                       kr. 1 335,- pr helg
Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag)                                                      kr.     165,- pr. dag
Middag                                                                                                               kr.       85,- pr. porsjon


1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2020 må ajourføres i.h.t. dette.

Egenbetaling etter takster for fysioterapi.

Drikke og enkel servering ved Dagrehab.grupper                                        kr. 15/30,-

 

Det beregnes ikke mervardiavgift på satsene.