Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse- og omsorgstjenester - betalingssatser 2018

Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet:

Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad.
Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr 01.01.18:     kr. 14.412,-
Grunnbeløpet (1G) sats pr. 01.05.18:                     kr. 96.883,-
 
                                                                                  Timepris                             Abbonement pr mnd.
Inntil 2G (kr 187.267)                                                 *                                             kr.   205,-  
 
2G - 3G   (kr 187.268 - kr 280.901)                            kr. 380,-                                 kr. 2.075,-
 
3G - 4G   (kr 280.902 - kr 374.535)                            kr. 380,-                                 kr. 3.055,-
 
4G - 5G   (kr 374.536 - kr 468.169)                            kr. 380,-                                 kr. 3.855,-
 
over 5G   (kr 468.170, ->)                                           kr. 380,-                                 kr. 4.900,-
 
 
Øvrige betalingssatser:

Korttidsopphold i institusjon / bofellesskap                  *                                           kr. 160,-   pr .døgn
Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag)                                                            kr. 160,-   pr .dag
Middag                                                                                                                     kr.   80,-   pr. porsjon
Abonnement på trygghetsalarm, inntekt <  2G)                                                       kr. 190,-   pr.mnd.
Abonnement på trygghetsalarm, inntekt > 2G)                                                        kr. 360,-   pr. mnd.
Influensavaksine (i heimen)                                                                                     kr. 245,-   pr.injeksjon
 
Leie av vaskemaskin/tørketrommel, abonnement                                                   kr. 265,-  pr. mnd.
Leie av vaskemaskin/tørketrommel, enkeltvask                                                      kr.   60,- 
 

* Reguleres etter statlige satser
 
 
Det beregnes ikke mervardiavgift på satsene.
Tips en venn Skriv ut