Besøk på sykehjem, Steinkjer rehabilitering og Gluggen (oppdatert 26.08.21)


Følgende gjelder til annet er bestemt.

Sykehjemsbeboere som er fullvaksinert kan ha fysisk kontakt.
Se informasjon på FHI sin nettside

Sykehjemmene må fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd. Enkelte sykehjemsbeboere blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Det er viktig at sykehjemmene opprettholder gode smittevernrutiner for å beskytte disse beboerne.

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Dette gjelder også besøk på sykehjem
 • Maksimalt 2 friske besøkende pr pasient innendørs. Hvis noen av de besøkende er fullvaksinert kan det være 3 besøkende pr pasient. Besøk skal fortrinnsvis foregå på pasientrommet. Maksimalt 3 pasienter kan få besøk samtidig på enheten. Besøk avklares med avdelingen på forhånd. Ved besøk utendørs kan det være flere så lenge avstand på 1 meter overholdes
 • Det skal være 2 meters avstand til ansatte på institusjonen ved besøk.
 • Ønsker du å ta med den du besøker på en liten gåtur eller trilletur rundt sykehjemmet skal håndtak på rullestol sprites og ansiktskontakt være på avstand.
 • Kommer du er fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet.
 • Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. Du skal alltid følge de reglene som er strengest.
 • Sykehjemmene har fortsatt besøksregistrering slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst.

 


Besøk ved bosentrene (oppdatert 28.08.21)
 

Kommunen er godt i gang med vaksinering av innbyggerne, og nesten alle beboere ved bosentrene og ansatte er fullvaksinerte. Det er fortsatt smitte, men situasjonen vurderes slik at besøk ved kommunens bosenter kan videreføres som før sommeren:

 • Besøkende skal være symptomfri (feber, hoste, tungpust).
 • Har du symptomer og/eller har vært i nærkontakt med person med symptomer/eller påvist smitte skal du ikke komme på besøk. 
 • Besøkende registrerer navn og telefonnummer i besøksbok og spriter hendene før man går inn
 • Besøkende kan oppholde seg i beboers leilighet eller benytte fellesareal. I fellesareal gjelder anbefalingen om å holde avstand, som i andre offentlige rom.  

Du trenger ikke ringe på forhånd for å avtale besøk. Bosentrene har åpen hovedinngang på dagtid. Benytt ringeklokke dersom døra er låst. Husk å sprite hender og registrer deg i besøksbok når du kommer. Velkommen!
 


Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien og hjemmehjelp) - (oppdatert 26.08.21)
 

For å kunne ta nødvendige forhåndsregler, anmodes alle som mottar hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp og pårørende, om mulig før besøk av hjemmetjenesten, å ta kontakt dersom du:  

 • Har symptomer som hoste, feber, tung pust og/eller endret/ bortfall av lukt- og smaksans
 • Har avtale om å bli testet for Covid-19 eller er i karantene etter å ha blitt testet
 • Har/har hatt besøk av personer som til vanlig oppholder seg i, eller har oppholdt deg i områder med mye smitte eller smitte med mutert virus i eller utenfor Norge
 • Har hatt besøk av personer med kjent positiv test på Covid-19 eller er nærkontakt av smittet person

Hjemmetjenesten benytter smittevernutstyr i tråd med nasjonale retningslinjer, bl.a. i hjem hvor det er kjent smitte eller ved mistanke om smitte. I tillegg kan det være nødvendig å iverksette andre smitteverntiltak, som kan føre til endringer i tjenesten, i form av færre besøk og/eller endring i tidspunkt for når tjenesten gis. Evt. endringer i tjenesten avklares i dialog med den enkelte bruker, evt. pårørende.

Hjemmetjenesten utfører test for Covid-19 på brukere hvis behov. Ta kontakt for avtale og spør om du lurer på noe!  
 


Legebesøk? 

Fastlegekontorene er i normal drift, men med forsterkede smittevernhensyn. 

 • IKKE møt opp uanmeldt, men RING først.
 • Har du time som haster og som krever fysisk oppmøte, og du har luftveissymptomer eller er i karantene eller isolasjon – IKKE møt opp, men RING. 

OVERSIKT OVER LEGEKONTOR I STEINKJER

 


 

Tannhelsetjenesten (fylkeskommunal)


Tannklinikkene er i hovedsak åpne. Les mer på fylkeskommunens nettside.