Hardt vann skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium (Ca) og magnesium (Mg).

I drikkevannsforskriften er det ikke satt krav til innholdet av kalsium og magnesium i drikkevann, da det ikke er registrert negative helseeffekter forbundet med disse.

Hardt vann gir et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.
Slike avleiringer kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer. Ved vasking vil man oppleve at såpe skummer dårlig, og man vil normalt kompensere med å bruke mer såpe.
I bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Såpe og rengjøringsmidler skummer bedre og blir også mer effektivt.

Ut fra analyseresultater fra 2010 kan vannet fra Reinsvatnet og Skillegrind plasseres i hardhetsklasse ”meget bløtt vann” med et kalsiuminnhold på hhv. 14 og 3,78 mg Ca/l.
Vann fra Klingagrenda pumpestasjon har et kalsiuminnhold på 57,3 mg Ca/l, og kan betegnes som middels hardt vann.
Sammenhengen mellom hardhetsklasser, kalsiuminnhold og tyske hardhetsgrader er vist i denne tabellen:
  
 
Hardhetsklasse     mg Ca/l     Tyske hardhetsgrader °dH
Meget bløtt vann         0-15                 0-2,1
Bløtt vann                 15-35              2,1-4,9
Middels hardt vann    35-70              4,9-9,8
Hardt vann                70-150            9,8-21

Flere opplysninger om vannkvaliteten fås ved henvendelse til vann- og avløpsenheten som
oppbevarer dokumentasjon av vannkvaliteten etter analyser utført av LabNett A/S.