Enhet Rønninggården søker nå støttekontakter til flere av våre brukere. Vi er særlig på utkikk etter en voksen, fransktalende støttekontakt, men alle som ønsker en meningsfull ekstrajobb er velkommen til å ta kontakt.

Hvem kan bli støttekontakt?
Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse og erfaring med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning. Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter.

Hva vil det si å være støttekontakt?
Støttekontaktordningen skal bidra til at brukeren får mulighet til å delta på kultur-, trenings- og fritidsaktiviteter. At brukeren i større grad kommer seg ut, og får gode opplevelser med aktiviteter som han eller hun ønsker.

Alle støttekontakter i enheten vil få tips og hjelp om brukerens interesser, og tips om aktuelle aktiviteter ved behov. Støttekontaktene skal for øvrig i samarbeid med den aktuelle brukeren komme frem til aktiviteter den enkelte ønsker å delta på.

Støttekontaktene skriver oppdragsavtale med enheten, og lønnes for tiden med 150,- pr.time.

Høres dette interessant ut?
Ta kontakt med:
Enhetsleder Marianne Haugseth: Tlf. 96 94 27 91. Mail: marianne.haugseth@steinkjer.kommune.no
Fagkoordinator Hege Anita Andersen. Mail: hege.anita.andersen@steinkjer.kommune.no