Før du klager

Årsak til ileggelsen fremkommer av den gule blanketten. Les nøye før du klager.

Fra 01.01.2017 gjelder ny struktur for illeggelser. Disse gjelder uavhengig av området du står på.

Kontrollsanksjon 300,-
Ilegges ved brudd på dokumentasjonsplikten. Det vil si at du ikke har gyldig billett eller urskive på tidsbegrenset gratisparkering, eller ikke har gyldig tillatelse til å stå på reservert parkering (f.eks. kunde, besøkende, gjest, ansatt)

Kontrollsanksjon 600,-
Ilegges ved overtredelse av vilkårene for parkering. (f.eks manglende betaling, parkering utover tillatt tid)

Kontrollsanksjon 900,-
Kontrollsanksjon 900 ilegges ved parkering på HC-plass uten gyldig tillatelse.

Parkeringsgebyr 900,-
Gebyr ilegges ved parkering eller stans i strid med trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriften (f.eks. ulovlig parkering ved parkering forbudt, stans forbudt).

Se hvilke klagesaker som ofte fører fram og hvilke som ikke gjør det før du sender klage på bot (parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing).

Klagegrunner som kan føre fram

 • Dersom vilkårene for å gi bot ikke er til stede.
 • Du har stoppet for lovlig av- eller pålessing. Du bør legge ved skriftlig dokumentasjon. Lovlig av- og pålessing gjelder ikke der all stans er forbudt.
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet meldt til politiet. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon.
 • Parkeringsautomaten hadde teknisk feil og du har meldt fra om dette. Dette gjelder ikke dersom det var flere automater på plassen.
 • Nødrettlignende forhold. Det kan blant annet være motorhavari eller akutt sykdom. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon.

Klager som ikke fører fram

 • Du trodde at bilen var lovlig parkert.
 • Du var uoppmerksom.
 • Du hadde ingen andre steder å parkere bilen.
 • Du stanset bare for en kort tid.
 • Du hadde ikke penger eller råd til å betale.
 • Bilen stod ikke i veien for noen andre.
 • Bilen var lånt bort til noen som nekter å betale boten.  

Hos Parkeringsklagenemnda og Forbrukerrådet finner du flere eksempler på saker det ikke nytter å klage på.

Sende klage

For at klagen skal blir behandlet av oss, må du vite hva type bot du har fått. Dette finner du øverst på den gule lappen.

Her er noen gode råd til deg som vil sende inn klage på ileggelsen:

 • Husk klagefristen på tre uker
 • Klagen må fremsettes skriftlig. Bruk skjemaet her på siden.
 • Husk fullt navn, adresse og saksnummer
 • Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon

Gå til klageskjema : Parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing - Klage

Etter du har sendt klage

Husk å betale selv om du klager

Fristen for å betale er tre uker fra datoen du fikk bot. Det er viktig at du betaler innen fristen selv om du klager.

Parkeringsgebyret blir 50 prosent høyere dersom du ikke betaler innen fristen.

Kontrollsanksjon ilagt i forbindelse med vilkårsparkering trenger du ikke å betale før du har fått svar på klagen, forutsatt at klagefristen på 3 uker fra ileggelsesdato er overholdt