Innovasjonsarenaen heter VälTel og er for bedrifter og offentlige aktører innen helse- og omsorgssektoren. Prosjektet eies av Region Jämtland Härjedalen i Sverige og Helse Nord-Trøndelag i Norge. De samarbeider om å utvikler velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet startet i august 2016 og varer ut 2019.

Les mer på deres nettside: valtel.eu/

De ønsker hjelp fra gründere/bedrifter for å finne velferdsteknologiske løsninger innen avstandbaserte helsetjenester. Målet er at ideer, produkter og prosesser skal testes på rett målgruppe for så å bli solgt på et større marked. Kanskje har du/dere en ide, så ta da kontakt med de som står oppgitt som kontaktpersoner på nettsiden nevnt ovenfor. 

Det oppfordres til deltagelse på Nordiska e-hälsodagarna i Östersund 12.-13. september.