Vold i nære relasjoner er en straffbar handling i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter. Det kan skape enorme konsekvenser for den enkelte, og ut fra en analyse gjort i 2012 er de samfunnsøkonomiske kostnadene for Steinkjer kommune 19-25 millioner kroner årlig. Det er derfor av stor betydning av det offentlige hjelpeapparatet er i stand til å avdekke hvem som utøver eller er utsatt for vold, og å igangsette relevante intervensjoner.

Det har vært viktig for Steinkjer kommune å sette temaet på dagsorden, og gi et kunnskapsbasert og samordnet hjelpetilbud på området. Målet med handlingsplanen er å forebygge og forhindre gjentagelse av vold i nære relasjoner i Steinkjer kommune, samt at de som lever med vold i nære relasjoner får god og koordinert hjelp slik at skadevirkningene reduseres. Det vil fremover være viktig at fokuset på temaet holdes oppe, og at den nødvendige innsatsen som er beskrevet i planen investeres.

Her kan du laste ned handlingsplanen.
 

Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege
Plan- og utredningstjenesten