I tillegg omfatter det arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende, og alle sektorer i kommunen har etablert målrettede, helhetlige tiltak og strategier for å forankre folkehelse i sine planverk.

Prosjektene og tjenestene er skissert i "Handlingsplanen for Folkehelse" som nå er vedtatt i alle tre hovedutvalgene, samt Formannskapet.

 

Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege