Hele helse- og omsorgstjenesten, både generelt og spesielt, er fokusert på å skape brukerens og pasientens tjenester. I tillegg kommer det til å komme betydelige endringer i antallet med personer med demens de kommende årene.

Steinkjer kommune har derfor laget en demensplan med mål om å skape brukerens og pasientens helse- og omsorgstjeneste. Planen legger vekt på at innbyggerne med demenssykdom og deres familie skal stå i fokus i utredning, behandling og oppfølging. Kommunen ønsker også å skape et mer demensvennlig samfunn, samt å tilpasse seg de kommende endringene i antall personer med demens.

Her kan du lese handlingsplanen.

 

Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege