Bildet: Rektorer får nødvendig veiledning av Asphaug.

Steinkjer kommune har fastsatt følgende mål for informasjonssikkerhet:

Kommunens innbyggere skal være trygge for at Steinkjer kommunes ansatte til enhver tid håndterer taushetsbelagte opplysninger på en forsvarlig måte.
Kommunens ledelse skal gi de ansatte god opplæring i personvern og hvordan man behandler temaet i hverdagen.
 
Informasjonssikkerhetsansvarlig Birger Asphaug og ikt-konsulent Randi Teigen Myrstad har revidert kommunens Informasjonssikkerhetshåndbok og har satt personvern på dagsorden og skolerer i disse dager  alle ledere/enhetslederne om dette temaet.

Hver enhet skal ta en gjennomgang i rutinene for behandling av personopplysninger. Dette gjelder både opplysninger på data, papir og muntlig tale. Det skal gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser og rutinebeskrivelser i tråd med sentrale retningslinjer.

Videre skal alle ansatte undertegne en databrukeravtale og taushetserklæring. Nødvendige meldinger til Datatilsynet skal utføres. Hele prosessen skal være gjennomført før årsskiftet. Dette temaet blir drøftet kontinuerlig på arbeidsplassen, men arbeidsgiver må regelmessig foreta en mer omfattende gjennomgang slik som denne.

 
 
Birger Asphaug
Innkjøpsleder