Ordfører Bjørn Arild Gram stod for snorklippinga, før omsorgssjef Iren Hovstein Haugen holdt et spennende foredrag om: «Fra planlegging til innflytting». Lars Hatling utfordret så forsamlingen av beboere, pårørende, hovedutvalg, formannskap, frivillige og ledere til sangquiz. Alle lot seg engasjere!

Steinkjerbygg ga deretter en gjennomgang av selve byggingen av et så stort senter. Deretter ble det premiering for navnekonkurransen til Guldbergaunet bosenter og alle fikk servert kaffe og kake.
 

Laila Steinmo
Enhetsleder hjemmetjenesten sør

Åpning av ordfører

 Ordfører Bjørn Arild Gram klipper snoren og
 åpner bosenteret

 Lars Hatling underholder     

 Lars Hatling    

Iren Hovstein HaugenOmsorgssjef Iren Hovstein Haugen 


Åpning av bosenteretProsjektleder i Steinkjerbygg overrekker "handymann-
 verktøy" i gave og den tas i mot av v
erneombud Tone
 Hegge,  seksjonsleder Anne-Beth Hallstrøm og
 seksjonsleder Hege Grande. 

Åpningskake

Nydelig kake ble servert.