Om knappe 6 måneder flytter de sammen i det nye flotte Guldbergaunet bosenter, og i tiden fremover skal de sammen med sine ledere, verneombud og plasstillitsvalgte finne en felles plattform de kan bygge videre på. Friskgården bistår med faglig påfyll om bl.a. omstillingsprosesser og medvirkning. Den nye personalgruppen skal gjennom 3 moduler med felles innhold, hvor målet er å få til en vellykket etablering av Guldbergaunet bosenter.

På første modul fikk de ansatte bli med inn i det nye bygget og med egne øyne se sin nye arbeidsplass! Alle var ivrige og positivt overrasket over at det var større i virkeligheten enn hva de hadde forestilt seg på forhånd.

Alle er spente, og er motiverte for en åpen, lys og glad prosess videre!
 

Hege Grande, Laila Steinmo og Anne-Beth L. Hallstrøm