Kristina Andersen er produsent og hun hadde med seg mange dyktige medstudenter (se navnene på slutten av filmen). Den er lagt ut på youtube og du kan se den her:


Grunnlovsjubileumskomiteen kan vise til at det er gjennomført mange fine arrangementer for å markere jubileet hittil i år:

17. mai ble selve hovedmarkeringen og i jubileumsfilmen er det bl.a. en reportasje fra feiringen i sentrum. I tillegg var Steinkjer-Avisa i Beitstad og laget en reportasje fra den flotte markeringen de hadde der. Denne filmen ligger også ute på youtube: