Graveinstruks

Kommunen har vedtatt en graveinstruks som skal følges ved alle typer gravearbeid.
Byggherreerklæringen finnes under skjemaer.
 
Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades som følge av gravinga.
Du må derfor søke om gravetillatelse vi kundeportalen til Geomatikk.
 
Søk om gravetillatelse her: ledningsportalen
 
Kommunen gir i dag godkjenning til graving på eller ved kommunal veg.
Det må foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan og evt. trafikkavviklingsplan før gravetillatelse kan gis. Se graveinstruksen.
 

Behandlingstider:

  • Søknad om graving tar normalt 2 til 3 arbeidsdager.
  • Søknad som krever trafikkavviklingsplan må sendes inn til oss 2 uker før ønske om oppstart.
  • Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har 2 måneders behandlingstid.
  • Det gis en arbeids- og gravetillatelse pr gate/vei eller strekning.

Hastegraving etter vår kontortid

  • Oppstår det kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår arbeidstid, kan graving starte før arbeids- og gravetillatelse er gitt.
  • Du må levere korrekt utfylt søknad til oss seneste påfølgende virkedag.
  • Dersom det ikke blir gjort, anses gravingen som ulovlig