Det har i vår vært et merkbart trykk fra store og små ryddeaksjoner og derfor er det nå politisk vedtatt at alle som bidrar med den type aksjoner, skal få levere avfallet gratis. Det er viktig at man da henvender seg i luka på Tranamarka avfallsmottak og forteller om ryddeaksjonen, og gjerne om hvor det er utført. 

Dette gjør at kanskje flere bidrar med å rydde i fjellet, langs naturstier og i strandsoner. Enhet renovasjon synes det er flott at det er innført en slik ordning i kommunen.