Tilbudet er frivillig og tilbys i tilknytning til skoledagen som kulturell læringsstøtte i ekstra leksehjelptime.

Det er kulturskolen som vil ivareta det faglige ansvaret for denne timen. Tilbudet skal være et bredt og introduserende tilbud som gir en smakebit av ulike kulturuttrykk til elevene. Som bl.a. sang og danselek, musisering på utvalgte instrumenter, rytmelek, dramatisering og visuell kunst i en lekbasert innpakning.

Søknad og påmelding til "kulturtimen" organiseres ved den enkelte grunnskole. Ta kontakt med grunnskolen eller kulturskolen for nærmere info.

Kulturskolen: Tlf: 74 16 93 65, og mail: kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Foreløpig ukeplan for tilbudet skoleåret 2013/14:

Tirsdager: Ogndal skole, Kvam skole, Binde skole og Skarpnes skole

Onsdager: Beitstad skole, Mære skole og Egge barneskole.

Torsdager
: Byafossen skole, Lø skole og Steinkjer barneskole.

Skolene får besøk disse ukedagene av lærere fra kulturskolen med undervisning i kunst og kulturfag.

Mer informasjon om kulturskolen finner du her:

¤ Kulturskolens hjemmeside

¤ Kulturskolens facebookside