Oppvekstavdelingen synes det er flott at flere enn barnehager og skoler engasjerer seg i dette temaet, og tar på alvor at kampen mot mobbing er et samfunnsansvar. DELTA har invitert Tore Petterson til Steinkjer for å fortelle om sin erfaring med mobbing.

Grip denne muligheten til å få et gratis foredrag med Tore Petterson.

Sted: Dampsaga kulturhus torsdag 1.mars

Tid: 18:00

Påmelding: post-trondheim@delta.no

Bildet over: Eva Hermann Haugseth fra oppvekst og Iren Myklebust fra Delta Steinkjer

Plakat om Tore Petterson-forestilling