Du går inn på Energiportalen direkte og foretar kartleggingen. Programmet er gratis og brukervennlig. Via portalen kan du få informasjon om eget energibruk, beregne besparelser ved ulike energitiltak fra enkle hverdagsløsninger (eks. nattsenking og mindre bruk av varmtvann) til investeringer (eks. varmepumpe og etterisolering).

Gjør slik:

  • Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummer
  • Velg adressen fra menyen som vises da
  • Legg inn dine opplysninger
  • Så beregnes dagens energibruk og kostnader.

Her kan du velge å undersøke effekten av forskjellige energitiltak, og det beregnes besparelse for hvert tiltak i energibruk og energikostnad, og forventet reduksjon av CO2-utslipp.

Hvis du trenger bistand, kan du kontakte byggesak via servicetorget på tlf 74 16 90 00 og få gratis veiledning.

Les også temabilag fra TrønderAvisa om smart energi, hvor Energiportalen er omtalt på side 4-5.

Avbildet ovenfor, fra venstre: Grete Waaseth fra planavdelingen, Grete Småvollan, Anders Nordgård-Larsen, Odd Vengstad, Grete Fossum fra byggesakenheten og ordfører Bjørn Arild Gram.