Avdeling for oppvekst har ansvaret for godkjenning av barnehager.

  • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.

  • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.

  • Vi behandler søknader om godkjenning.

Selve godkjenningen involverer flere avdelinger med ulikt lovverk:

  Lovverk og ansvarlig avdeling

  • Barnehageloven (Avdeling for oppvekst)

  • Plan- og bygningsloven (Avdeling for tekniske tjenester)

  • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Avdeling for helse)

  •  Lov om tilsyn med næringsmidler (Mattilsynet)

  • Arbeidsmiljøloven (Arbeidstilsynet)


Veiledere: Godkjenning av barnehager

Forskrift: Miljørettet helsevern i barnehage og skole


Kontaktperson avdeling for oppvekst:
Trude Austheim, telefon 74 16 90 60