Hva gjelder for Steinkjer?

 

Mandag 27.september innføres nedjustert TISk i alle landets kommuner. 


Pressemelding 13.08.21 
Steinkjer innfører lokal forskrift om fritak for smittekarantene for elever og studenter over 18 år


Steinkjer kommune følger de nasjonale retningslinjene
Se regjeringens nettside.
Dette gjelder for arrangement, uteliv og servering fra samme tidspunkt


 

Seremonier
 

Begravelser 
Vi viser til det kirken skriver på sin nettside.

Borgerlige vielser
Ta kontakt med kommunen for å få nærmere informasjon via servicetorget på telefon 74 16 90 00 eller mail info@steinkjer.kommune.no.

Annet: Ta kontakt med Kirken - Se deres nettside eller Humanetisk forbund - Til deres nettside

 


Avtale med saksbehandlere i Steinkjer kommune.

Rådhuset er åpent for besøkende, men på grunn av koronasituasjonen er det fortsatt en fordel at du tar kontakt med kommunen og avtaler samtale med saksbehandler.
Servicetorget i Malm er også åpent. 

Du kan da ringe 74 16 90 00 eller sende mail til info@steinkjer.kommune.no.

 Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en-til-en kontakt 
 

Se informasjon på FHI sin side
 


 

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende
 

Se informasjon på folkehelseinstituttets nettside