Barneklinikken mottar midler til leker, utstyr og trivselstiltak for barn og pårørende som er innlagt ved sykehuset. Gaven fra Steinkjer skole er resultatet av det flotte Desembermarkedet som skolen hadde i adventstiden i 2014.

Gaven på kr. 25 000 ble i dag overført til St. Olav. Elevrådet på skolen og miljøterapeut Trine Gulli Rones tok toget om morgenen og får omvisning på sykehus-skolen, før de spiser pizza og returnerer til Steinkjer igjen. En flott dag for elevrådet, og forhåpentligvis en oppmuntring for barn som er pasienter på St. Olav!