Administrasjon: Kongens gate 39, 7713 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2530, 7729 Steinkjer
Telefon: Via servicetorget på 74 16 90 00


Kommunen har driftsansvar for i underkant av 3000 gatelyspunkt.

Feilmeldinger
Kommunen er avhengig av meldinger fra publikum for å få registrert feil i gatelysnettet.
Feilmeldinger kan rapporteres direkte i et system/app som heter "Meld en feil". 

Du finner "Meld en feil" under Selvbetjening på forsiden av Steinkjer kommune sin hjemmeside, og under Skjema her på denne siden.

 

Anlegg
I boligområder der gatelysanlegg mangler, må beboerne i de fleste tilfellene selv sørge for etablering av nyanlegg. Beboerne  kan søke kommunen om å overta drifta.