Administrasjon: Kongens gate 39, 7713 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2530, 7729 Steinkjer
Telefon: Via servicetorget på 74 16 90 00


Kommunen har driftsansvar for i underkant av 3000 gatelyspunkt.

Feilmeldinger
Kommunen er avhengig av meldinger fra publikum for å få registrert feil i gatelysnettet.

Feilmeldinger kan rapporteres direkte i et system som heter GataMi som ligger på framsiden av hjemmesiden og her i høyre marg. Du kan da selv følge med i behandlingen av den innmeldte saken din på nettet.

Anlegg
I boligområder der gatelysanlegg mangler, må beboerne i de fleste tilfellene selv sørge for etablering av nyanlegg. Beboerne  kan søke kommunen om å overta drifta.