Nestleder i Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil ta imot gaven på vegne av kommunen.

Vi håper mange vil møte opp for å overvære gaveoverrekkelsen, og vi serverer kaffe og kake på de frammøtte.

Litt om Per Garberg: Han ble født i Steinkjer i 1926 og bodde her mesteparten av sitt liv. Allerede i barndommen begynte han å tegne og male, og arrangerte sin første utstilling som 18-åring i 1944. Han ble omtalt som en maler som hadde evnen til å se naturen slik en maler skal se den.

I 1946 reiste Garberg til Stockholm for å utdanne seg, og han holdt utstillinger i både Stockholm, Sundsvall og Östersund. Etter hvert ble han syk men han fortsatte å male. Det siste året i sitt liv bodde Per Garberg på Betania, der han døde i 1990.
 
Leif Lein vil også være kjent for mange.  Selv om han har bodd i Trondheim i flere år, så holder han kontakten med hjemkommunen sin, og deltar ofte på medlemsmøtene i Foreningen Gamle Steinkjer.

Vi er veldig glade og takknemlige for at han vil gi oss en slik gave..

Takk også til tidligere kultursjef, Knut Jørgen Nonstad som har vært bindeleddet mellom Leif Lein og Steinkjer kommune
 

Ellen Samuelsen
kultusjef