På grunn av dette arbeidet må vi stenge gangvegen inkl undergang fredag 27.11.15.

Vi har valgt denne dagen da det er planleggingsdag på skolen, og vi regner med at det vil være mindre trafikk gjennom kulverten denne dagen.

 

Anne-Grethe Holm
Ingeniør

Tjenesteenhet Utbygging