Dette arbeidet vil starte opp i uke 43 og holde på til medio desember 2015.

Arbeidet med gangvegen vil skape noen utfordringer spesielt når arbeidet foregår nær undergangen ved Hallemvegen. Her skal deler av eksisterende støttemur tas ned og det skal graves i den eksisterende gangvegen for å kunne koble til overvann på eksisterende ledninger. De som arbeider på prosjektet skal ha mye fokus på sikkerhet med tanke på at det går mange barn gjennom undergangen her.

Når arbeidet med gangvegen starter opp vil innkjøringen, fra Eggevegen, til parkeringen ved Eggevegen fjernes og parkeringen på dette området vil være delvis stengt under anleggsperioden. Grusplassen ved Eggehallen vil bli benyttet som riggplass for entreprenøren. Arbeidet starter med at rekka med trær langs Eggevegen blir tatt ned antagelig av hogstmaskin før de starter med gravearbeidet.


Anne-Grethe Holm
Enhet utbygging