Det er snakk om strekningen mellom Kvamskogvegen og til eksisterende gangveg langs Hallemvegen. Arbeidet vil starte opp i uke 20 og vil være komplett ferdig innen 31.05.2016.

Arbeidet med gangvegen vil skape noen utfordringer spesielt når arbeidet foregår nær undergangen ved Hallemvegen. Her skal det asfalteres helt inn til undergangen og det vil by på noen utfordringer da det er mange barn (og voksne) som bruker denne. De som arbeider på prosjektet skal ha mye fokus på sikkerhet med tanke på at det går mange barn gjennom undergangen. Det kan være nødvendig å dirigere trafikk for å få en sikker passering den dagen det blir asfaltering. Asfaltering vil trolig skje i uke 21.

Arbeidet med å anlegge parkeringsplass foran "veterinærbygget" har startet. Her er det Nord-Trøndelag Fylkeskommune som er utbygger. Anleggsområdet er gjerdet inn og det er laget en midlertidig veg mot det gamle "G-bygget" og gymsal, se vedlagt bilde. Arbeidet skal være ferdig til 01.07.2016.

Vi som står bak disse to anleggene har fokus på at sikkerheten til barn og unge skal prioriteres.

Undertegnede kan nås på telefon 74 16 91 34 eller på mail anne-grethe.holm@steinkjer.kommune.no


Anne-Grethe Holm
Ingeniør
Tjenesteenhet Utbygging