Dermed har Marianne B. Grodås og hennes Weidemannhotell fått kommunens støtte til å realisere hotellprosjektet på Dampsaga, som vil by på et Galleri Weidemann som en del av hotellet.
 
Tidligere har politikerne satt av fem millioner til et Galleri Weidemann i Steinkjer. Et forprosjekt avdekket at dette ikke er nok til å få realisert galleriet, og derfor har det vært jobbet med å etablere et partnerskap med private og/eller offentlige aktører.
 
Rådet til offentlig galleri  
Flere interessenter har vært i forhandlinger med rådmannen og hans prosjektgruppe. Men i forkant av formannskapsmøtet hadde rådmannen lagt fram en innstilling som rådet formannskapet til å arbeide for en gallerietablering i offentlig regi, i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Innstillingen pekte på at ingen av aktørene hadde lagt fram et godt nok økonomisk grunnlag for at det kunne anbefales å gå videre med planene.
 
Bidrag fra kommunen
Da saken ble behandlet i formannskapet presenterte Grete Folden (Sp) et fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet om å vedta at en stiftelse i regi av Skippergata 10 Eiendom AS får etablere galleriet. Kommunens bidrag skal være et engangsbeløp til investeringskapital og eventuelt drift.
 
Forslaget sier videre at Steinkjer kommune forventer at framtidig drift av galleriet blir finansiert i sin helhet av stiftelsen. Forutsetningen for kommunal støtte er at Steinkjer kommune får en plass i stiftelsen og at hotellprosjektet blir realisert.
Fellesforslaget ble vedtatt mot en stemme. Kun Gjertrud Holand (SV) ønsket rådmannens innstilling til vedtak.