Tlf. 74 17 12 10, fax 74 17 12 11

Besøksadresse: Fyrgata 3, 7714 Steinkjer. 

Postadresse: Boks 113, 7702 Steinkjer
 

For mer informasjon:
Se legekontorets egen nettside