Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på strekningen. Planen gir avklaringer på nødvendig arealbruk, gir rettsgrunnlag for erverv av grunn og legger til rette for gjennomføring av nødvendige tiltak for utbygging av fv. 17 på strekningen.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 9.10.2019, i servicetorget på rådhuset og i biblioteket på Dampsaga kulturhus, og det kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Høringsuttalelser / merknader til planen sendes kommunen innen høringsfristen 20.11.2019, primært som e-post til: postmottak@steinkjer.kommune.no eller som vanlig post til: Steinkjer kommune, fagstab plan- og utvikling, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Uttalelser kan også sendes ved å benytte dette skjemaet.
Oppgi saksnr. 2018/6490 som referanse.

Saksdokumenter:

Plandokumenter:

Planens vedlegg:

    Teknisk plan:

Saksreferanser: