Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker fra 22.5.2019, i servicetorget på rådhuset og i biblioteket på Dampsaga kulturhus, og det kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Steinkjer kommune, plan- og utviklingstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen høringsfristen 17.7.2019.
 

Plandokumenter:

Vedlegg: