All kollektivtrafikk på Fv 17 mellom Steinkjer og Namsos vil fra tirsdag morgen gå i henhold til ordinære ruteplaner.Det blir ordinært busstilbud.

Se mer informasjon på egen nettside: http://www.ntfk.no/rasinfo/