Kommunen har sendt ut brev til 1200 huseiere med en del spørsmål for å kartlegge behovet for eventuell tilpasning av boligen slik at man kan bo hjemme lengst mulig og motta helse- og sosialtjenester i heimen. 

Prosjektet heter "Funksjonstilpasning av boligen" og målet er å bevisstgjøre innbyggerne på hva som skal til for bl.a. å få de aller viktigste rommene på et plan, samt et tilpasset inngangsparti. Ved oppussing av boligen bør det også tenkes på bredder på dører og terskler.

Det er boliger fra 1950 - 70-tallet som sjekkes.

Prosjektet har fått støtte fra Husbanken og du kan lese mer om dette her.