Logoen til frisklivssentralen

Hva er Frisklivssentralen?
Et kommunalt lavterskel tilbud for å endre levevaner. Målet er å styrke deltakernes kunnskap og rutiner til å ta gode valg knyttet opp mot livsstil. Tjenesten er målrettet, og tidsavgrenset.

Hvem er målgruppen?
Voksne som har behov for kunnskap og støtte til å endre levevaner, med tanke på å forebygge sykdom eller begrense forverring av sykdom.  Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Hva tilbyr vi?

 • Helsesamtale (kartlegging av vaner innen fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, nettverk, tobakk/alkohol, søvn, samt målsetting for perioden)
 • Treningsgrupper x2 per uke med fysioterapeut (oppfølging i 12 uker med mulighet for forlengelse)
 • Bra Mat kurs
 • 1 temadag i måneden med forskjellige tema
 • Søvnkurs (4 dager av 2 timer per gang)
 • Røykesluttkurs (enten individuelt eller i gruppe)
 • Oppfølging i forhold til livsstilsendring

Koster det noe?

 • Helsesamtalen er gratis.
 • Egenandel for gruppetilbud er kr 500. Da kan du delta på en eller flere aktiviteter i perioden.
 • Søvnkurs koster kr 300.
 • Bra Mat kurs koster kr 500.

Hva forventes det av deg?
For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne:

 • Ta ansvar for din egen helse
 • Fungere i en gruppe med andre
 • Være motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk

Hvem kan henvise?
Du behøver ingen henvisning for å komme i kontakt med oss. Ta gjerne kontakt selv. Fastleger, Spesialisthelsetjenesten, annet helsepersonell og Nav kan også kontakte oss.

Ta gjerne kontakt med oss - tirsdag og torsdag
Tlf. 474 71 213  //  969 48 617 eller e-post til frisklivssentralen@steinkjer.kommune.no
Sted/adresse: Helse- og beredskapshuset, 5.et., Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer

Mer informasjon: