Parallelloppdraget i Steinkjer har gått ut på å la tre arkitektteam (se under) ta et dypdykk i hvordan fremtidens Steinkjer sentrum kan utformes. Det er ingen vinner av oppdraget - elementer fra alle teamene vil være mulig å spille videre på i kommunal planlegging av sentrumsområdet. 

Les mer om parallelloppdraget og si din mening om forslagene her

HER KAN DU SE OG LASTE NED BILAGET I STEINKJER-AVISA

ARKITEKTTEAMENE

 

 

Husk å si DIN MENING - hvis du vil!