Inn Tre Energi Steinkjer AS  planlegger å legge igjen grøftene i Kirkegata og åpne for trafikk i starten på neste uke (24/2016). Videre vil Ongdalsvegen krysses med graving i løpet av samme uke.

Reasfaltering av Kirkegata og Ongdsalsvegen vil skje så snart som praktisk mulig.  Det vil graves i Rådhusparken, og videre på sør-vestsiden av Rådhuset i uke 24 til og med uke 27.


Erling Overrein
Enhetsleder utbygging