Brøndbo AS vil først prioritere å ferdigstille private stikkledninger, natursteinsmurer og kantsteinsetting i Otto sverdrup og Tranavegen ved oppstart. Deretter vi vegen/gangveger gjøres klar for asfaltering. Opprydding/oppussing skjer underveis.

 

Svein Øyvind Hovland 
Ingeniør
​Tjenesteenhet Utbygging