Fagdagen ble holdt 08.05.17 og var for kreftpasienter, pårørende og helsepersonell om kommunikasjon.

Lege Karin Wang Holmen (bildet) holdt innlegg og du kan lese hennes presentasjon her.