Ny kommunelov som trer i kraft etter valget, sier i §5-12 at kommunen skal ha et råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Ny forskrift til kommuneloven trer i kraft fra høsten 2019. I forslaget til forskrift står det i § 3 Sammensetning og organisering, bl.a.: Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag på medlemmer til rådet.

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse sier bl.a.:
"Rådet velges av kommunestyret og består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
2 medlemmer/varamedlemmer fra kommunen.
3 medlemmer/varamedlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner. 
Leder/nestleder oppnevnes av kommunestyret.
Rådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden".

Det bes om forslag på representanter/vararepresentanter innen 25.09.2019.

Forslag sendes postmottak@steinkjer.kommune.no eller som post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.