Ny kommunelov som trer i kraft etter valget, sier at flertallet av medlemmene i eldreråd skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Reglementet for eldrerådet i nye Steinkjer kommune sier bl.a.:
"Eldrerådet velges av kommunestyret og består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Før kommunestyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer utpeker hvert av distriktene Sparbu, Ogndal, Steinkjer, Kvam, Beitstad, Stod, Egge og Verran en representant med vararepresentant. Likeledes utpeker hovedutvalg for helse og omsorg 1 medlem med varamedlem blant hovedutvalgets medlemmer/varamedlemmer. 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Leder og nestleder velges av Eldrerådet. Dersom et medlem trer endelig ut velges nytt medlem fra det distriktet som medlemmet trer ut fra. Trer lederen og nestlederen ut av rådet skal det velges ny leder/nestleder."

Det bes om forslag på representanter til rådet innen 25.09.2019.

Forslag sendes e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no eller som post til Steinkjer kommune, Postboks 2530, 7729 Steinkjer.