Prinsessesøppelbil

Prinsessesøppelbil

Forsinket renovasjon

Grunnet havari på en renovasjonsbil, vil det i tiden framover bli noe forsinket henting av avfall.