Formannskapet har møte 30.11.2021 kl.16.00 på møterom Sigrid Toresdatter på rådhuset.

Formannskapet skal i dette møtet blant annet behandle årsbudsjett og økonomiplan og avgi innstilling til kommunestyret.

 

Innkalling og sakliste for formannskapets møte kan leses her.

Møtet sendes direkt på kommunens webTV.