Det har vært fokus på:
* Utviklingen av Steinkjer by
* Kommunestruktur
* Målstruktur for kommunen
* Større byggeprosjekt
* Arbeid med og organisering av flyktningetjenesten og voksenopplæringa
* Bolyst

Samlingen er ikke et beslutningsforum, men gir en samlet mulighet til å gå i dybden på utvalgte tema.
Et tema der det likevel ble avtalt videre fremdrift var i forhold til kommunestruktur. 
Det vil bli gjennomført et folkemøte tirsdag 19. mai kl 18-20.00.  Møtet vil bli et samarbeid med bl.a Steinkjer næringsforening.

Kari Aarnes