Budsjettet og økonomiplanen ble behandlet i formannskapsmøtet 01.12.20 og kommunestyret skal behandle saken den 16.desember. 

Her kan du se mer informasjon om kommunedirektørens forslag til budsjett, spørsmål og svar fra politikeren og formannskapets innstilling.