Det er i forbindelse med utbyggingen behov for å legge om kommunale ledninger, utbedre deler av Nedre Sørliveg og tilrettelegge for snuplass. Frist for innspill er 16.7.2015.

Eventuelle innspill/merknader sendes til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no