Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegivningen skal foregå på følgende steder fra og med 12. august til og med 6. september kl 15.00.

  • I Steinkjer Rådhus, servicetorget i ordinær åpningstid (08-15.30)
  • På Steinkjer bibliotek i ordinær åpningstid (09-19 man-tors, 09-17 fre) og lørdag 31.08. kl. 11-15.
  • På servicekontoret i Malm: Utvidet åpningstid kl. 09.00 - 15.00 

Ved kommunens helse- og sosialinstitusjoner skal forhåndsstemmegivningen kunne foregå her:

-  Betania sykehjem: mandag 26.08. fra kl. 09.00 til 11.00
-  Hamrum eldresenter: mandag 26.08. fra kl. 12.00 til 14.00
-  Steinkjer eldresenter: onsdag 28.08. fra kl. 11.00 til 13.00
-  Steinkjer sykehjem: torsdag 29.08. fra kl. 09.00 til 11.00
-  Egge helsetun: torsdag 29.08. fra kl. 12.00 til 14.00
-  Teigen bofellesskap: torsdag 29.08. fra kl. 14.30 til 15.30
-  Stod sykehjem: fredag 30.08. fra kl. 09.00 til 11.00
-  Kvam eldresenter: fredag 30.08. fra kl. 12.00 til 14.00
-  Guldbergaunet bosenter: tirsdag 03.09. fra kl. 10.00 til 12.00
-  Verran helsetun: onsdag 04.09. fra kl. 11.00 til 13.00


Ved videregående skoler:

-  Steinkjer videregående skole: tirsdag 27.08. fra kl. 10.00 til 14.00
-  Mære landbruksskole: mandag 02.09. fra kl. 11.00 til 13.00

Når det gjelder studenter ved Nord Universitet  informeres de om å kunne forhåndsstemme ved servicetorget i Steinkjer Rådhus.

Det er delegert til valgsekretariatet å oppnevne stemmemottakere for tidligstemming, forhåndsstemming og institusjonsstemming.


Ønske om å stemme hjemme 

Velgere som på grunn av sykdom etter uførhet ikke kan avgi stemme på rådhuset, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Søknaden må være kommet inn senest onsdag 4. september.

Det kan søkes om ambulerende stemmegivning, dvs mulighet til å stemme hjemme ved å ringe servicetorget på Steinkjer tlf 74 16 90 00 eller i Verran tlf 930 17 240 eller sende mail til info@steinkjer.kommune.no

Når det gjelder studenter ved Nord Universitet  informeres de om å kunne forhåndsstemme ved servicetorget i Steinkjer Rådhus.

Det er delegert til valgsekretariatet å oppnevne stemmemottakere for tidligstemming, forhåndsstemming og institusjonsstemming.